Liliana Olszewska

Trener biznesu, facylitator, coach, teolog, bankowiec.

Wspiera ludzi w ich rozwoju. Pasjonuje się procesem grupowym i jego moderowaniem. Coaching to dla niej możliwość spotkania z drugim człowiekiem i obserwowania jego rozwoju, który od zawsze ją fascynował.

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie współpracy z Klientami Biznesowymi w pracy bankowca stanowią podwaliny do tego, by tworzyć z Klientami i towarzyszyć im w rozwoju z perspektywy trenera, coacha i myśliciela wizualnego.

Bardzo dużą wagę przywiązuje do rozwoju potencjału i otwarcia na zmiany, przy jednoczesnej umiejętności tworzenia silnych relacji. Fascynuje ją drugi człowiek – dlatego wykorzystuje własne zasoby i doświadczenie w kreowaniu ścieżek rozwoju – własnego i innych. Pomaga w osiąganiu nowej jakości pracy, relacji, życia.

Jej dewizą jest stwierdzenie – każdy z nas jest Twórcą.

Obszary specjalizacji

 • Myślenie wizualne i wykorzystanie jego elementów w biznesie –  rysowanie myśli, procedur, zadań do wykorzystania wewnętrznego, graficzne notatki,

 • Proces grupowy – budowanie zespołów i ich wsparcie w osiąganiu celów, powiązane z facylitacją, wykorzystanie podstaw elastycznego myślenia, jako jednej z podstawowych kompetencji,

 • Coaching indywidualny – pomaganie w kreowaniu nowych ról życiowych        ( zawodowo i relacyjnie ).

Pracuję w oparciu o następujące podejścia:

 • Myślenie wizualne

 • Proces grupowy

 • Coaching

Przygotowanie merytoryczne:

 • Trener Biznesu – Akademia Trenera Biznesu w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy, certyfikat Copernicus College,

 • Facylitaor – certyfikat Facilitation Foundation APMG International,

 • Myśliciel wizualny – Personel System Bydgoszcz,

 • Bankowiec – Wyższa Szkoła Bankowości w Toruniu,

 • Teolog – Akademia teologii Katolickiej w Warszawie.

Ścieżka trenera, coacha i myśliciela wizualnego

 • Udział w szkoleniach z udziałem Pasja Grupa Dobrych Trenerów.

 • Materiały wizualne ze spotkania on – line z twórcami opery „Halka” S Moniuszki, materiały graficzne z audycji na blogu „Żonaty i dzieciaty”.

 • Materiały wizualne e-book na zakończenie ATB w Bydgoszczy.

 • Współpraca z trenerami – materiały wizualne ze szkoleń.

 • Publikacje notatek wizualnych do książek rozwojowych.