Jeżeli:

  • zarządzasz zespołem i masz problem z zaangażowaniem ludzi do wspólnego działania,
  • widzisz trudności komunikacyjne w zespole,

  • istnieją “zatory komunikacyjne”, wprowadzające dysfunkcję zespołu,

  • zależy Ci na tym, by stworzyć zespół, który się wspiera, inspiruje  i jest nastawiony na wspólny cel

To, co stworzysz wspólnie ze mną

  • współpracę przy zachowaniu indywidualności,

  • wzmocnienie poczucia przynależności do zespołu,

  • nową jakość komunikacji z wszystkimi razem i z każdym z osobna,

  • otwartość na wyzwania i świadomość własnych zasobów,

Jak wygląda program / pakiet w praktyce?

Zapraszam Cię na:

  • szkolenia on – line w grupie otwartej – z podstaw związanych z procesem grupowym, wyzwalaniem kreatywnego podejścia i wybranych zagadnień facylitacji, 

  • szkolenia on – line w grupie zamkniętej – z podstaw kreatywnego myślenia. Szkolenie o charakterze warsztatowym.